Aktuálně řešené projekty

Název:Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatých v souvislosti s covid-19
Číslo:07-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Jiří Vaňásek
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:04/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem této části projektu je analyzovat dopad programu Antivirus (MPSV) v České republice na zaměstnanost podporovaných podniků. Analýza by měla zejména odhadnout zaměstnanost či pracovní místa, která byla programem zachována. Tuto analýzu plánujeme spojit s předpokládanými náklady na nezaměstnanost, které byly odhadnuty historicky (Čadil et al 2011, Jahoda a Godarová 2016), a které budou aktualizovány a upraveny také s ohledem na ekonomickou strukturu. Výsledkem projektu by měl být odhad účinnosti a efektivnosti programu Antivirus s ohledem na náklady vynaložené z  veřejných prostředků.

K dosažení cíle projektu budou využita data na úrovni firmy (databáze Magnus Web-Bisnode) spolu s  daty MPSV o podporovaných podnicích (subjektech). Použijeme metodu kontrafaktuální analýzy, která je dnes standardem pro hodnocení vládních programů (Khandker 2010, Čadil a kol. 2017). Po odhadu ATT (Average Treatment Effect on Treated) týkajícím se počtu zaměstnaných či pracovních míst, které byly zachovány během Covid 19, srovnáme tento výsledek s odhadovanými náklady na nezaměstnané. Použití průměrných nákladů na nezaměstnané osoby může sloužit jako obecné měřítko, nicméně covid-19 pravděpodobně asymetricky ovlivňuje podniky (s ohledem na velikost a odvětví). Proto bude vypracován a použit strukturální odhad nákladů na nezaměstnané, zejména s  ohledem na odvětví a velikost firem. Výsledkem bude kompletní odhad vládních úspor v důsledku zachování pracovišť. Porovnání tohoto výsledku s celkovými náklady programu Antivirus přinese zhodnocení efektivnosti tohoto programu.
Výsledky:
Výstup: