Aktuálně řešené projekty

Název:Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie
Číslo:07-S4-2022-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2022
Doba řešení do:06/2023
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření. Výzkumný úkol se zabývá problematikou zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků prostřednictvím zavádění inovativních postupů v procesu jejich odborné přípravy a vzdělávání. Na základě posouzení současného stavu systému vzdělávání a odborné přípravy strážníků bude navržen inovativní vzdělávací program, jehož součástí budou originální instruktážní videa a příklady dobré praxe. Předpokladem úspěšné implementace nových přístupů ke vzdělávání strážníků je také zajištění široké dostupnosti nově vytvořených materiálů, které lze realizovat prostřednictvím moderních a interaktivních prostředků a technologií. Tímto způsobem je možné nejen snížit náklady spojené s odbornou přípravou strážníků obecní policie, ale také zvýšit dostupnost této odborné přípravy pro všechny. Výše uvedený návrh moderní a interaktivní formy vzdělávání strážníků zahrnuje i dosud nevyužívané přístupy nejen ke zvýšení dostupnosti, efektivity a kvality vzdělávání strážníků, ale i ke snížení nákladů a zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2022

O - Vnímanie pracovného prostredia príslušníkmi obecných policií - článek ve sborníku

2023

O - Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2023 Použití donucovacích prostředků při výkonu práce strážníků obecních a městských policií a bezpečná manipulace se střelnou zbraní