Archiv ukončených projektů

Název:SIGNED SAFETY at WORK
Číslo:2018-1-UK01-KA202-048037
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Alena Horáčková
Poskytovatel:Evropská komise, Erasmus+
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:11/2018
Doba řešení do:04/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Evropská komise, Erasmus+
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vytvořit systém znakového jazyka vycházejícího z mezinárodního i národních znakových jazyků, který bude vyjadřovat informace k BOZP a který bude určen zejména pro osoby neslyšící nebo s vadou sluchu či pro migranty.
Výsledky:
Výstup: