Archiv ukončených projektů

Název:Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb
Číslo:02-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu bude zmapovat stav úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců a dalších pracovníků (dobrovolníků) působících ve vybraných oblastech sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. Metodologie a způsob získávání informací bude několika druhový, aby byl zajištěn co nejpřesnější výstup. V rámci výzkumného úkolu bude začleněna i oblast zahrnující specifické podmínky v krizových situacích s důrazem nejen na dobu pandemie apod.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2021–2022

Příloha 1: O - Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb

Příloha 2: NmetS - Metodika k ochraně zaměstnanců pracujících v terénních službách sociální péče

Příloha 3: A - Problematika BOZP v sociálních službách - podcast

Příloha 4: A - Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb - podcast

Příloha 5: Jost - Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách a vybraná judikatura - článek

Příloha 6: Hkonc - Návrh aktualizace NAP BOZP

Příloha 7: O - Příklady zahraniční praxe v sociálních službách – brožura

Příloha 8: O - Pracovní úrazy sociálních pracovníků

O - Aby tělo nebolelo - 10 plakátů:

Příloha 9: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Správný sed
Příloha 10: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Správný stoj
Příloha 11: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Příklady špatného stoje
Příloha 12: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Příklady špatného sedu
Příloha 13: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 1
Příloha 14: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 2
Příloha 15: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 3
Příloha 16: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stání 1
Příloha 17: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stání 2
Příloha 18: O - Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Úlevové polohy při dlouhodobém stoji a sedu

Příloha 19: A - Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 1 (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/F1mA7EUm5rI)

Příloha 20: A - Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 2 (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/untuslJ-DqQ)

Příloha 21: A - Příklady špatného a správného sedu (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/imgWwONY2Oo)

Příloha 22: A - Úlevové polohy při dlouhodobém sedu (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/2OuWRG8AFIs)

Příloha 23: O - Dokument věnující se atakům (fyzických i verbálních útoků) klientů vůči zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb a možnosti obrany těchto zaměstnanců z hlediska práva

Příloha 24: O - Mateřská dovolená a její financování ve Francii a u nás

Příloha 25: O - Náměty ke zlepšení (náměty de lege ferenda) platné právní úpravy

Příloha 26: O - Sociální služby BOZP – právní souvislosti