Archiv ukončených projektů

Název:Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK
Číslo:08-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Jiří Vaňásek
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumné aktivity je průběžné vyhodnocení dopadů pandemie covid-19 a 4. průmyslové revoluce na trhu práce, dále pak chování osob, jež jsou ohroženy ztrátou zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů na nové kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Cílem současně bude identifikovat případné problematické oblasti, témata, zpracovat návrhy případných úprav a změn v oblasti rekvalifikací. Bude provedena konfrontace dopadů s výsledky ad-hoc dotazníkového šetření. Bude realizováno dotazníkové šetření a empirická analýza individuálních dat Úřadu práce ČR. Dále pak porovnání hypotetického scénáře zacílení nových rekvalifikací s efekty skutečně realizovaných rekvalifikací. Všechny výzkumné aktivity budou provedeny ve spolupráci s Úřadem práce ČR a se sociálními partnery.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2021–2022

2021

Jost - Role úřadu práce ČR při nastavování kvality rekvalifikací.pdf

2022

O - Devatero doporučení pro změny v rekvalifikacích

O - Dotazník - Vzdělávání a rekvalifikace – budoucnost českého pracovního trhu.pdf

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK - 21. 6. 2022 - zápis z workshopu