Archiv ukončených projektů

Název:Komplexní vodíková bezpečnost v Moravskoslezském kraji
Číslo:TK05010075
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:04/2023
Doba řešení do:07/2023
Příjemce:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zdroj:5. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
Spolupříjemce:
Popis:Projekt je zaměřen na přípravu nástrojů pro komplexní zajištění bezpečnosti při využívání vodíku v rámci technologického rozvoje v Moravskoslezském kraji. Řešení bude paralelně prováděno v oblastech safety a security.

Výstupy budou:

  • typové standardy bezpečnosti jednotlivých technologií, jak technických, tak systémů řízení bezpečnosti

  • systém zajištění kontinuity činností (BCM dle ISO 22301) vodíkové infrastruktury v Moravskoslezském kraji.


Základem metodiky projektu je analýza a konfrontace aktuálních světových standardů vodíkové a infrastrukturní bezpečnosti, jejich adaptace na podmínky Moravskoslezského kraje, výběr nejvhodnějších řešení z pohledu podmínek kraje a aplikace do konkrétních postupů. Klíčovými výstupy projektu budou bezpečností standardy promítnuté do strategických a koncepčních dokumentů Moravskoslezského kraje.
Výsledky:
Výstup: