Archiv ukončených projektů

Název:Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením
Číslo:TL02000286
Nadřazený projekt:
Řešitel:PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:Státní zdravotní ústav v Praze
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program ÉTA
Spolupříjemce:
Popis:Cílem řešení projektu je tvorba kompletní poznatkové základny v problematice psychosociálních rizik, pro tvorbu, úpravu a doplnění právních předpisů v daném směru, podporu zaměstnavatelů, zástupců a zaměstnanců se zdravotním postižením.
Výsledky:
Výstup:

Jost - Psychosociální rizika při práci u zaměstnanců se zdravotním postižením - článek

B - Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením - kniha

D - Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců

D - Psychosocial risks and work stress in aging workforce

W - Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 16. 10. 2019.pdf

W - Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 11. 11. 2021.pdf

W - Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 30. 11. 2020.pdf

Nmet - Metodika pro monitorování a řízení psychosociálních rizik u zaměstnanců se zdravotním postižením.pdf