Archiv ukončených projektů

Název:Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti a strukturovanou míru nebezpečnosti pracovních úrazů
Číslo:TIMPSV0002
Nadřazený projekt:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Řešitel:Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2018
Doba řešení do:05/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program BETA2
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je nalezení metod, kdy a jakým způsobem včasně reagovat na aktuální stav v praxi.
Výsledky:
Výstup:

Hneleg – Návrh směrnice v oblasti prevence BOZP pro potřeby orgánů státní správy, pro přípravu nelegislativních právních předpisů

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva s přílohami na základě provedeného sběru dat, podkladů, analýz v problematice prevence pracovní úrazovosti