Archiv ukončených projektů

Název:Mind Safety – Safety Matters!
Číslo:2015-1-PT-KA201-013082
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Alena Horáčková
Poskytovatel:Evropská komise, Erasmus+
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:09/2015
Doba řešení do:08/2018
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:VÚBP, v. v. i., získal prostřednictvím portugalské firmy ACT – Autoridade para as Condicoes do Trabalho (hlavní řešitel a koordinátor projektu) – účast v mezinárodním projektu v rámci ERASMUS+, který se nazývá „Mind Safety – Safety Matters!“ (č. projektu 2015-1-PT-KA201-013082). Na tomto projektu bude spolupracovat 7 partnerů z 5 států (Portugalska, Španělska, Nizozemska, České republiky a Rumunska). Projekt si klade za cíl vytvořit vzdělávací materiály pro učitele i studenty zaměřené na odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Partneři z jednotlivých zemí zastupují různé a vzájemně se doplňující oblasti odborných znalostí a předchozí zkušenosti s tímto vzděláváním ve svých zemích. Podpora vzdělávání učitelů v oblasti BOZP pomůže rozšířit jejich znalosti a dovednosti a poskytnout správné nástroje k řešení otázek BOZP ve škole. Záměrem je zároveň zlepšit kvalitu výuky a procesu učení a potenciálně zvýšit znalosti mladých lidí za účelem ochrany jejich zdraví a kvality života.implementaci. Integrované postupy a strategie z různých zemí a regionů, praktické analýzy existujících materiálů a interaktivní semináře i elektronické nástroje pomohou vytvořit synergii pro zavádění BOZP do vzdělávání učitelů i studentů.
Výsledky:
Výstup:

Průvodce pro výuku v oblasti BOZP pro pedagogy a školitele. Na průvodce naváže praktická vzdělávací příručka pro učitele vyvinutá jako pedagogický webový zdroj, který bude zahrnovat kurikulární přístupy, metodické návrhy pro pedagogickou činnost na téma BOZP v různých předmětech.
Bude zpracován vzdělávací nástroj pro studenty, a to e-kniha a audiokniha,bude uzpůsoben tak, že jej budou moci využívat i nevidomí a slabozrací studenti.