Archiv ukončených projektů

Název:Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií
Číslo:TB030MZP006
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:11/2014
Doba řešení do:04/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení. Dílčími cíli jsou jednak poskytnout provozovatelům zdrojů rizik i příjemcům rizika komplexní pohled na hodnocení společenského rizika, a v návaznosti pak navrhnout možná řešení společenské přijatelnosti rizika pro stanovené příjemce rizika a zájmových oblastí dopadů rizika pomocí stanovených kritérií přijatelnosti rizika.
Výsledky:
Výstup:

Hleg – Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií (návrh na doplnění vyhlášky č. 227/2015 Sb.).

Nmet – Metody stanovení a hodnocení skupinového (společenského) rizika v okolí objektů obsahující nebezpečné chemické látky, a to v celém životním cyklu objektů, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jejího ohrožení.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB030MZP006