Archiv ukončených projektů

Název:Proměny kvality pracovního života
Číslo:TD020046
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2014
Doba řešení do:12/2015
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je přenos výsledků výzkumných prací do reálného fungování společnosti se záměrem zvýšit akcent a orientaci sociálně ekonomické politiky na kvalitu práce a žití včetně humánních a důstojných podmínek výkonu pracovních činností obyvatel ČR. Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i veřejné správy vyžaduje systém zpětných vazeb, průběžné vyhodnocování jejich efektivity a dopadů, a to s využitím moderních metod, které tento projekt pro oblast práce (objektivní i subjektivní hodnocení) přinese. Konkrétně se bude jednat o poznatky a nástroje pro sledování stavu a vývoje hodnoty, důležitosti práce i spokojenosti se současně vykonávanou prací/zaměstnáním obyvatel ČR.
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Metodika pro realizaci zpětné vazby o dopadech vládnutí na kvalitu pracovního života -http://projekty.vubp.cz/kvalita-pracovniho-zivota/certif-metodika-sqwl.pdf .

R – software SQWL Individual.

R – software SQWL Prezentace.

X – 8 článků (recenzované odborné články a odborné články): Úvod ke speciálnímu číslu odborného časopisu JOSRA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA - Ing. Lenka Svobodová , Jistota pracovního místa: důležitost a hodnocení - Ing. Jan Červenka, Moderní doba eskaluje stres - Ing. Lenka Svobodová, Ing. Jan Červenka , Proměny charakteru práce a subjektivní vnímání vybraných dimenzí - Ing. Iveta Mlezivová , Spokojenost s celkovým pracovním životem jako indikátor kvality pracovního života: analýza výsledků šetření - Ing. Jan Červenka , Mají Češi dobrou práci? I. - PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. - , Mají Češi dobrou práci? II. - PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. , Spokojenost s celkovým pracovním životem: co představuje a s čím souvisí? - Ing. Jan Červenka, Proměny kvality pracovního života – dvouletý projekt jde do finále - Mlezivová Iveta, Hrubá Kateřina - .

X – Proměny kvality pracovního života (odborná publikace)