Archiv ukončených projektů

Název:Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Číslo:TIMPSV0007
Nadřazený projekt:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Řešitel:PhDr. Irena Kuhnová
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2018
Doba řešení do:05/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program BETA2
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je podpora zajištění vzdělávání žáků středních odborných škol a učilišť v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva k problematice rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly v oblasti BOZP

O – Návrhy doplnění rámcových vzdělávacích programů v dané problematice