Archiv ukončených projektů

Název:Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací
Číslo:TIMPSV0008
Nadřazený projekt:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Řešitel:Ing. Iveta Mlezivová
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2018
Doba řešení do:05/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program BETA2
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zpracování návrhu programu prevence v souladu s dořešením problematiky funkčního systému úrazového pojištění s odpovídající informační a motivační podporou
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva (program prevence) s přílohami

O – Analytický podklad zahrnující dobrou i špatnou zahraniční praxi, včetně reflexe a popisu stavu v ČR

O – Modelové návrhy systému v ČR a variantní návrhy, včetně postupu vzdělávacích a osvětových akcí