Archiv ukončených projektů

Název:Vliv změn světa práce na kvalitu života
Číslo:1J 039/05 DP1
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Miloš Paleček, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:02/2005
Doba řešení do:10/2008
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a "ceny zdraví" v ČR (empirická šetření). Projekt navrhuje vhodné nástroje a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života
Výsledky:
Výstup: