Výstupy výzkumu a vývoje

Název:2D BOZP zdravotnictví – OOPP Covid-19
Druh:R - Software
Tvůrci:CIDLINOVÁ, Anna; VESELÁ, Kateřina; BÁRDY, Marek
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/11-S4-2021-VUBP/SW004-2021-2D-BOZP-OOPP-covid-19.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F21%3AN0000158%21RIV22-MPS-00025950
Rok:2021
Popis:Aplikace napomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu zaškolení a otestování pracovníků při používání OOP proti covid-19. Díky její dostupnosti je možné zaškolit více pracovníků najednou. Dále lze využívat aplikaci jako nápovědu, při provádění úkonu. Lze využít kombinaci virtuálního tréninku a 2D testování. Její hlavní účel je osvojení a prohloubení získaných znalostí a dovedností z předešlé tréninkové části. Aplikace sama kontroluje a vyhodnocuje, zda uživatel prošel kompletní testovací částí a je připraven tento proces vykonávat nebo je potřeba opakované školení. Současně redukuje čas školitele a tím lze zmírnit celkové náklady. Další výhodou je interaktivní zpracování, které je efektivnější při tvorbě dovedností uživatele než papírové příručky.