Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Bezpečnost práce ve sportu: souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020-2021
Druh:V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva
Tvůrci:POLÁK, Petr; HLAVIČKOVÁ, Hana; ŠTEFKO, Martin; VOCHOSKA HAINDLOVÁ, Markéta
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-2020-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2020-2021.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F21%3AN0000134%21RIV22-MPS-00025950
Rok:2021
Popis:Výzkumný úkol se věnuje zmapování relevantní právní úpravy a judikatury státních i soukromých soudů v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy. Provedeným výzkumem by měly být analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání profesionální hráč fotbalu.