Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Aby tělo nebolelo: plakátová kampaň
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; SENČÍK, Josef; VESELÁ, Kateřina; RŮŽIČKOVÁ, Petra
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-plakatu.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000047%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Jedná se o plakáty osvětového charakteru s doporučením pro správný sed a stoj s cílem minimalizovat únavu související s prací vsedě nebo vstoje. Vedle příkladů správného sedu a stoje ukazují také příklady špatného sedu a stoje, kompenzační pohybový režim a úlevové polohy.