Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v ČR: workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 2022
Druh:W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Tvůrci:RANGLOVÁ, Jana; PASTOREK, Štěpán; HEJDUKOVÁ, Jitka; ŠTEFKO, Martin; VÍCHOVÁ, Veronika; SOLNICKÁ, Dalimila; STEHLÍK, Josef
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/Workshop-Aktualni-otazky-nelegalni-prace-a-zamestnavani-cizincu-v-CR-23-11-2022.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000041%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Workshop se zabýval aspekty nelegální práce v souvislosti s aktuálními změnami pobytových oprávnění pro cizince ze třetích zemí a s pobytem občanů Ukrajiny v režimu dočasné ochrany. Účastníci workshopu byli z řad odborné veřejnosti – především zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, dále Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., neziskových organizací, které se zabývají cizineckou problematikou, zástupci zaměstnavatelů a dalších organizací.