Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Aktuální trestněprávní a pracovněprávní otázky nelegálního zaměstnávání cizinců
Druh:J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost)
Tvůrci:PASTOREK, Štěpán
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/aktualni-trestnepravni-a-pracovnepravni-otazky-nelegalniho-zamestnavani-cizincu.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000036%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Zaměstnávání cizinců se v posledních letech stalo pro mnoho zaměstnavatelů nutností. S narůstajícím počtem zahraničních pracovníků, spojeným s mnohdy složitou právní úpravou, nicméně roste i riziko výkonu nelegální práce. Pokud se navíc cizinci stane pracovní úraz, může to mít zásadně nepříznivé dopady pro obě strany pracovněprávního vztahu. Nejen o těch nejzávažnějších – trestních – pojednává tento článek.