Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Algoritmus pro predikci pracovních úrazů
Druh:R - Software
Tvůrci:ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ, Aneta
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/01-S4-2021-VUBP/Algoritmus-pro-predikci-pracovnich-urazu.xlsx
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000020%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Predikční algoritmus odhaduje vývoj počtu pracovních úrazů pro roky 2022 a 2023. Součástí je i excel do kterého je možné dopsat data za další roky a predikci prodloužit. Kompletní metodika výpočtu je uvedena v souhrnné výzkumné zprávě k projektu. Algoritmus je vypočítaný v nástroji PS Clementine PRO, který spojuje data a vytváří predikci. Predikce samotná by byla čitelná jen v nástroji PS Clementine, proto byl vytvořen Excel, kam byly přeneseny výpočty a ten znázorňuje predikce a vývoj, stejně jako je možné jednoduše doplnit data za další roky a predikci prodloužit bez nutnosti programování nebo hlubší znalosti použitých metod.