Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Aplikace IDRIS: webová stránka
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:MĚRKOVÁ, Veronika; VALA, Jiří; RŮŽIČKA, Jakub; EICHLER, Miloš; JINDRA, Petr
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://idris.vubp.cz/
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000097%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Webová stránka idris.vubp.cz napomáhá k hodnocení rizik pro prevenci nebezpeční a hrozeb pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Je vstupní informační branou pro aplikaci IDRIS, která si klade za cíl analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně nástrojů pro jednotlivé profese. Zároveň webová stránka poskytuje informace, příklady správné praxe, propagační materiály apod. z dotčené oblasti a představuje základní technickou podporu pro aplikaci IDRIS a související nástroje pro jednotlivé profese.