Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; VESELÁ, Kateřina; KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Bezpecnost-prace-ve-vybranych-oblastech-socialnich-sluzeb.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000044%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Studie k projektu Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb si klade za cíl popsat úrovně zajištění BOZP u poskytovatelů sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. Toto zlepšení se zaměřuje především na fyzickou zátěž, řešení krizových situací, fyzickou bezpečnost, psychosociální rizika, resp. syndrom vyhoření. Zpráva je dle toho rozdělena do tří oblastí: manipulace s klientem a fyzická zátěž, bezpečnost zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb při poskytování terénních služeb a psychosociální rizika.