Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb: souhrnná výzkumná zpráva
Druh:V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva
Tvůrci:SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; VESELÁ, Kateřina; MRKVIČKA, Petr; KAINRÁTHOVÁ, Renata
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2021-2022.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000043%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Cílem výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb bylo zmapovat stav úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců a dalších pracovníků působících ve vybraných oblastech sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje průběh řešení projektu a podrobně představuje všechny dosažené výsledky.