Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb: podcast
Druh:A - Audiovizuální tvorba
Tvůrci:SENČÍK, Josef; HANUŠ, Petr; ŠTĚDRÝ, Roman; TRŽIL, Dan
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/bezpecnost-pracovniku-pri-poskytovani-socialnich-sluzeb/
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000067%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb. Výzkumný úkol se věnuje problematice BOZP u zaměstnavatelů jež poskytující sociální služby. V rámci tohoto projektu byla provedena celá řada terénních šetření, především kvalitativního charakteru. Na jejich základě byly identifikovány problematické oblasti. V případě terénních sociálních služeb tak nelze pominout téma fyzické bezpečnosti terénních pracovníků. Z tohoto důvodu byl natočen tento podcast, ve kterém je možné vyslechnout diskusi Petra HANUŠe a Romana Štědrého, kteří zastupují oblast sebeobrany a terénní sociální práce.