Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Big Data BOZP – návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně BOZP: souhrnná výzkumná zpráva
Druh:V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva
Tvůrci:ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ, Aneta
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/01-S4-2021-VUBP/01-S4-2021-VUBP-BigData-Vsouhrn.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000018%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Jedná se o souhrnnou výzkumnou zprávu projektu Big Data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně BOZP, jejíž součástí je celkový přehled o řešení projektu, informace o provedených analýzách, dostupných datových zdrojích, o východiscích problematiky BOZP, statistických základech a popis metodik výpočtu algoritmů.