Výstupy výzkumu a vývoje

Název:BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů: souhrnná výzkumná zpráva
Druh:V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva
Tvůrci:DANIHELKA, Pavel; KEMPNÁ, Kamila; KEMPNÝ, Kamil; SMOLKA, Jan; DOSTÁL, Filip; ŠTEFKO, Martin; VOLF, Oldřich
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/04-S4-2021-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000022%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Cílem projektu BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů byla detailní analýza současného stavu legislativy, standardizovaných postupů při činnosti dobrovolných hasičů spadajících pod BOZP (v pracovním poměru) a identifikace nejasností a problémů v souvislosti s BOZP, včetně vytvoření návrhu řešení nedostatků nalezených analýzou a vytvoření systému podpory vzdělávání dobrovolných hasičů a jejich vzdělavatelů k dosažení vyšší úrovně BOZP a koherence právních náležitosti. Souhrnná výzkumná zpráva seznamuje s průběhem řešení projektu, představuje metodologii, výzkumný rámec a přehled dosažených výsledků.