Výstupy výzkumu a vývoje

Název:BOZP ve virtuální realitě: webová stránka
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:CIDLINOVÁ, Anna
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://www.vrsafe.cz/
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000082%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Webová stránka BOZP ve virtuální realitě prezentuje inovativní systém školení BOZP a PO prostřednictvím virtuální reality. Vedle celé řady informačních materiálů k této problematice nabízí VR aplikace, a to jak ve 2D, tak i v komplexní, mobilní verzi. Aplikace jsou zaměřené na scénáře školení pro zdravotnictví (manipulace s ostrým předmětem, poranění ostrými předměty, OOPP a covid-19) a požární ochranu.