Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Devatero doporučení pro změny v rekvalifikacích
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:VAŇÁSEK, Jiří
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-S4-2021-VUBP/O-Devatero-doporuceni-pro-zmeny-v-rekvalifikacich.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000099%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Dokument představuje 9 doporučení pro změny v rekvalifikacích: 1. zaměření rekvalifikací dle potřeb trhu práce – využití systémových nástrojů predikcí trhu práce, kompetencí 4.0, NSK/NSP, modularizace rekvalifikací, 2. realizace vhodného vstupního hodnocení uchazeče o rekvalifikaci, tak aby došlo ke správnému směřování, 3. úzká spolupráce se zaměstnavateli a zavedení systému evaluací, 4. zpřesnění a úprava akreditovaných kurzů tak, aby bylo poskytováno kvalitnější vzdělávání v této oblasti, 5. aktualizace v oblasti obou soustav NSP/NSK, včetně nastavení efektivního fungování, 6. inspirace zahraničními zkušenostmi, 7. zjednodušení procesu „soutěžení“ rekvalifikačních kurzů ze strany ÚP ČR, 8. rozšíření možností a podpory zaměstnaneckých rekvalifikací za účelem rozšíření a zvýšení kompetencí zaměstnanců, 9. zvýšení finančního rozsahu a vyšší využívání tzv. zvolených rekvalifikací.