Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Digitální archiv BOZP SAFE: Policy Brief VÚBP
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:MĚRKOVÁ, Veronika; ULMANOVÁ, Jiřina
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/policy-briefs/pb-7-2022-digitalni-archiv-bozp-safe.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000016%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Policy Brief krátce shrnuje informace o inovativních změnách a funkcionalitách, které byly v rámci projektu Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP v digitálním archivu BOZP SAFE realizovány. Představuje cíl projektu a jsou zde představeny změny, které uživateli usnadní práci s archivem (seznam funkcionalit a změny v grafickém a uživatelském rozhraní).