Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce: workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 09-S4-2021-VÚBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR
Druh:W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Tvůrci:ŠOLTÉS, Michal; PERTOLD, Filip; STRAVA, Ondřej
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/09-S4-2021-VUBP/W-Dopady-navyseni-rodicovskeho-prispevku-na-trh-prace-01-12-2022.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000057%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Workshop představil výsledky výzkumu, který zkoumá dopady navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020 o 80 tisíc Kč na zapojení matek MALÝch dětí na trhu práce. Navýšení rodičovského příspěvku vedlo k prodloužení doby čerpání a snížilo míru participace na trhu práce a počet odpracovaných hodin. Míra participace na trhu práce matek MALÝch dětí poklesla o 6 procentních bodů z přibližných 40 %. Největší propad je patrný mezi prvorodičkami (o 10 p. b. z původních 36 %) a mezi matkami s vysokoškolským vzděláním (o 16 p. b. z původních 50 %).