HR Excellence in research

Výzkumný ústav bezpečnosti práce získal ocenění HR Award

Dne 30. června 2020 se Výzkumný ústav bezpečnosti práce, veřejná výzkumná instituce, zavázal k dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky (Charta) a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Kodex). Tímto krokem byl zahájen proces získání HR Excellence in Research Award – zkráceně HR Award. Držitelem prestižního ocenění HR Award se Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal dne 9. prosince 2021 a zároveň získal právo užívat logo HR Award.

Pro instituci a její zaměstnance představuje:

  • zvýšení prestiže VÚBP a atraktivity pro výzkumné pracovníky;
  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných institucí;
  • mezinárodní atraktivitu a viditelnost;
  • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TA ČR, HORIZON 2020 a dalších;
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje;
  • vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje pro výzkumné pracovníky;
  • zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků;
  • ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru;
  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro akademické a výzkumné pracovníky přináší organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, vyšší etické standardy, otevřenost a transparentnost výběrových řízení a kvalitu pracovního prostředí. Pro naši instituci pak znamená logo HR Award také větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání projektů. Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je dnes považováno za mezinárodní standard kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Tisková zpráva