Hasiči vzdělávání

Vzdělávání dobrovolných hasičů

Dobrovolní hasiči nám každý den pomáhají ve svém volném čase mimo své hlavní povolání. K tomu, aby nám mohli pomáhat, nestačí jen motivace, ale je nutná jejich odborná příprava a výcvik. Druhy mimořádných událostí, u kterých se můžeme s dobrovolnými hasiči setkat, je celá řada – od požárů domů, porostů, autonehod, povodní, a mnohé další. Příprava hasičů i jejich velitelů je časově náročná, a i přesto jsou tito hasiči plni zájmu se dále vzdělávat a rozvíjet se ve svém volném čase. Tyto poznatky a zkušenosti pak využívají ke zvýšení své bezpečnosti, ochrany zdraví, ale také pomoci druhým, efektivní a rychlé záchraně osob, zvířat a majetku. Poslechněte si další podcast a dozvíte se, jaké jsou požadavky na dobrovolné hasiče, jakým způsobem se vzdělávají a jaké jsou jejich potřeby v dalším rozvoji odborné přípravy. 

Účastníci podcastu

  • Ing. Pavel Haas – lektor Ústřední hasičské školy Jánské koupele
  • doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – lektor, zakladatel univerzit pro dobrovolné hasiče, bývalý děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství a docent Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 
  • Ing. Kamila Kempná – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

V podcastu zazněly tyto otázky

  • Kdo jsou dobrovolní hasiči a jaký je rozdíl mezi JSDH a SDH? 
  • Co musí zájemce splňovat, aby se mohl stát  dobrovolným hasičem? 
  • Jak probíhá odborná příprava?
  • Co lze zlepšit ve vzdělávání v přípravě dobrovolných hasičů? A jak může pomoci digitalizace?

Podcast ke stažení zde.
Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss


Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.

© VÚBP 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-S4-2021-VÚBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, v letech 2021–2022.