Workshop zaměřený na praktické využití posuzování pracovních rizik nástrojem OiRA

Cílem workshopu, který se koná v pátek 4. prosince 2020 od 14 hodin, je informovat zájemce, zainteresované strany a zejména budoucí uživatele o existujících nástrojích OiRA – o jejich možnostech, způsobech použití a funkcionalitách a rovněž prakticky demonstrovat způsob práce s nástroji OiRA při posuzování pracovních rizik.

Bližší podrobnosti naleznete v pozvánce, která obsahuje program workshopu.

V případě zájmu o účast na tomto workshopu se registrujte co nejdříve zde: https://forms.gle/1y4XzzGyxq2EWi8QA.

Podrobné informace týkající se připojení k tomuto on-line workshopu Vám budou v dostatečném časovém předstihu doručeny rovněž na e-mail, který uvedete při registraci. K účasti na on-line workshopu postačí připojení k internetu a internetový prohlížeč. Odkaz pro vstup do on-line workshopu obdržíte bezprostředně před jeho začátkem.