XXXV. mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce

XXXV. mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Řešitelský tým výzkumného úkolu 05-S4-2021-VÚBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP na konferenci Aktuálne otázky bezpečnosti práce prezentoval ve sborníku příspěvek Informační zdroje pro oblast BOZP (Měrková, V. & Ulmanová, J. & Cidlinová, A.) s cílem představit informační zdroje pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících oblastí, které vytváří a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Většina z uvedených systémů vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle aktuálních trendů v oblasti ICT a  potřeb uživatelů.

Strojnická fakulta TU v Košicích ve spolupráci s Národným inšpektorátom práceEvropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) pořádá XXXV. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce (9. až 11. listopadu 2022, hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry)

Zdravé pracoviská znižujú záťažKonference je největší a nejprestižnější akce v oblasti BOZP na Slovenskou s více než 34 letou tradicí a zároveň národní akcí v rámci kampaně EU-OSHA – Zdravé pracoviská ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ.

 

 

Cílem konference je prezentovat nové trendy, postupy prevence a zkušenosti správné praxe v oblasti BOZP a managementu rizik. Součástí konference je předání certifikátu Bezpečný podnik.

Odborné zaměření konference:

 • Manažérstvo rizík ako základný nástroj prevencie
 • Ochorenie covid-19 a bezpečnosť prevádzky priemyselných podnikov
 • Psychosociálne riziká v pracovnom prostredí
 • Riadenie ľudských zdrojov v období pandemickej hrozby
 • Osobné ochranné prostriedky a ich spoľahlivosť
 • Integrovaná bezpečnosť – bezpečnosť technických zariadení a procesov
 • Inšpekcie zariadení založené na posudzovaní rizík
 • Riadenie rizík v rámci Safety & Security – Integrovaná bezpečnosť
 • Uvažovanie založené na riziku a ISO 45001
 • Integrácia manažérskych systémov
 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry
 • Prevencia závažných priemyselných havárií
 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP
 • Plnenie požiadaviek legislatívy a činnosti Inšpekcie práce
 • Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP
 • Ergonomické požiadavky ako súčasť BOZP

Cílová skupina:

 • bezpečnostní technici,
 • manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci, ergonómovia,
 • lektori, vedecko – pedagogickí pracovníci na VŠ,
 • inšpektori práce, iní.

 

Více o konferenci najdete zde http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/images/Aktivity/BOZP/BOZP2022/BOZP_2022.pdf.

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-S4-2021-VÚBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2022.