Zkouška celkové netěsnosti

Další video ze série ukázek testování OOP v oddělení zkušebnictví a certifikace VÚBP, v. v. i.

Zkoušky OOP na ochranu dýchacích orgánů tvoří podstatnou část činnosti našeho oddělení. Zejména v období covidu-19 byla laboratoř zahlcena požadavky zákazníků na zkoušky respirátorů a obdobných výrobků. Při ověření ochranných vlastností prostředků na ochranu dýchadel je podstatná nejen filtrační účinnost použitých materiálů, ale je nutno ověřit i výrobek jako celek. K tomu slouží zkouška celkové netěsnosti, při níž je ověřována komplexní ochrana nositele masky, včetně jejího osazení na tváři.

Jednou z mnoha zkoušek, které se provádí s osobními prostředky pro ochranu dýchacích orgánů je i zkouška celkové netěsnosti. Osoba s nasazenou zkoušenou polomaskou jde po pohyblivém pásu, umístěném v komoře, kterou proudí aerosol chloridu sodného o stálé koncentraci. Zpod polomasky je během vdechovací fáze dýchacího cyklu odebírán a analyzován vzorek, ve kterém se stanoví obsah chloridu sodného. Tímto způsobem se ověří nejen filtrační účinek zkoušeného prostředku, ale také jeho přiléhání na obličej.