Testování dýchacího odporu

Zkouška dýchacího odporu

Zkoušení respirátorů je častým úkolem oznámeného subjektu č. 1024, který působí ve VÚBP, v. v. i. Pro nezkušené výrobce je dominantním cílem použít co nejlepší filtrační materiál. Zklamání pak přichází ve chvíli, kdy se při zkoušce zjistí, že je materiál špatně prodýchnutelný. Bývá to problém i u nanomateriálů. Špatná prodyšnost následně vede k přisávání kontaminovaného vzduchu kolem těsnicí linie respirátoru a nedostatečné ochraně nositele. 

Filtrační schopnost respirátoru je velmi důležitá. Když je však materiál příliš neprostupný, špatně se přes něj dýchá. Proto je zkouškou ověřován i dýchací odpor respirátoru, a to jak při nádechu, tak při výdechu. Na takzvané Shefieldské hlavě se simuluje proud vdechovaného i vydechovaného vzduchu. Čím nižší odpory, tím lépe se v respirátoru dýchá.

Další video ze série ukázek testování OOP, které vytvořilo naše oddělení zkušebnictví a certifikace.