Seznamy certifikátů pro dočasné stavební konstrukce

VÚBP vydával pro dočasné stavební konstrukce několik typů certifikátů. V současné době mají certifikáty vždy časově omezenou platnost.

V následujícím seznamu jsou certifikáty, které byly platné do ledna 2024. Po vypršení jejich platnosti může výrobce požádat o vydání nového certifikátu. Obvykle lze využít i výsledky starších zkoušek, zároveň však při recertifikaci dojde vždy k prověření plnění aktuálních požadavků norem a předpisů.

  Seznam platných certifikátů DSK