Technická normalizační komise č. 92 – Lešení

VÚBP, v. v. i. je rovněž sídlem technické normalizační komise č. 92 „Lešení“. Na stránce této komise (www.vubp.cz/tnk92) je možno získat další doplňující informace o problematice dočasných stavebních konstrukcí. Jedná se zejména o:

  • činnost komise TNK 92,
  • přehled norem platných pro dočasné stavební konstrukce v České republice,
  • informace o připravovaných evropských normách z této oblasti,
  • některé dokumenty evropské komise CEN/TC 53, do jejíž působnosti patří tvorba norem pro dočasné stavební konstrukce.

TNK 92
Zde je možno otevřít stránku TNK 92

 

Některé další informace o lešení je možno, mimo jiné, získat na těchto adresách:

www.alfix.cz Lešení ALFIX
www.ekro.cz Lešení EKRO
www.haki.cz Lešení HAKI
www.lavel.cz Lešení Layher
www.peri.cz Lešení PERI
www.scaserv.cz Lešení SPRINT, BOSS
www.fkk.cz Trubkové lešení
www.alfeko.cz Pojízdné lešení ALFEKO
www.zarges.cz Pojízdné lešení ZARGES