Formuláře

Zde je uveden přehled základních formulářů používaných ve styku se zákazníky v rámci zkoušení, certifikace i posuzování shody.

Objednávka zkoušek v AZL

Objednávka provedení zkoušek
icon Objednávka provedení zkoušek
Používá se v případech, kdy zákazník požaduje pouze zkoušku, nikoliv certifikaci. Může se jednat jak o OOP, tak o DSK.

Žádost o EU přezkoušení typu

icon Žádost o EU přezkoušení typu
icon Žádost o EU přezkoušení typu
Používá se pro OOP II. a III. kategorie, u nichž je nutno provést EU přezkoušení typu podle nařízení (EU) 2016/425. V žádosti je potřeba vyznačit mimo jiné způsob posouzení shody, vyplývající z kategorie, do níž je OOP zařazen a případný zájem o vydání certifikátu o ES přezkoušení typu v anglickém jazyce.

Žádost o kontrolu OOP III. kategorie 

icon Žádost o kontrolu C2
icon Žádost o kontrolu C2

icon Žádost o kontrolu D
icon Žádost o kontrolu D
Používá se pro pravidelné každoroční kontroly OOP, které jsou zařazeny do III. kategorie, podle modulu C2, příloha VII, nebo modulu D příloha VIII, nařízení (EU) 2016/425. Zpráva o této kontrole musí být součástí dokumentace výrobku společně s certifikátem EU přezkoušení typu.

Žádost o přezkum certifikátu EU přezkoušení typu

icon Žádost o přezkum certifikátu
icon Žádost o přezkum certifikátu

V případě, že výrobce upraví schválený typ, změní se stav techniky nebo končí platnost certifikátu (nejdříve 12 a nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti), požádá výrobce o přezkum certifikátu EU přezkoušení typu.

Žádost o certifikaci DSK

icon Žádost o certifikaci
icon Žádost o certifikaci
Používá se pro certifikaci dočasných (pomocných) stavebních konstrukcí – lešení apod..

Dotazník-prohlášení týkající se stejnorodosti výroby výrobku přihlášeného k certifikaci ve VÚBP, v. v. i.

– verze pro výrobce DSK

icon Dotazník-prohlášení výrobce
icon Dotazník-prohlášení výrobce

– verze pro dovozce DSK

icon Dotazník-prohlášení dovozce
icon Dotazník-prohlášení dovozce

Použije se pouze u dočasných stavebních konstrukcí. Vyplněným dotazníkem výrobce nebo dovozce informuje o způsobu zajištění systému jakosti výroby. Je totiž nutno prokázat, že výroba zaručuje stálost kvality všech výrobků, nejen těch, které byly dodány k certifikaci.