Legislativa

Na našich stránkách uvádíme některé odkazy na informativní texty právních předpisů souvisejících s posuzováním shody osobních ochranných prostředků a dočasných stavebních konstrukcí.

Pro větší přehled jsou v následujícím přehledu tyto odkazy ještě jednou shromážděny. Texty je potřeba brát pouze jako informativní.

Zákon č. 102/2001 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, se zapracovanými novelami

Zákon č. 90/2016 se zapracovanými novelami

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. se zapracovanými novelami

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (zrušeno k 21. 4. 2018)

Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. (o zrušení NV č. 21/2003 Sb.)

Nařízení (EU) 2016/425