Seznam certifikátů

VÚBP-OS 1024 vydává certifikáty EU přezkoušení typu (do dubna 2018 certifikáty ES přezkoušení typu) pro OOP zařazené do kategorie II a III. Dále se vyskytují případy, kdy si výrobce ochranného prostředku spadajícího do I. kategorie vyžádá provedení zkoušek a posouzení třetí stranou. V takovém případě vydává VÚBP, v. v. i. ve své působnosti obecný certifikát o shodě se stanovenými specifikacemi.

V tabulkách jsou uvedeny všechny certifikáty pro OOP, které vydal VÚBP od roku 1997 do současnosti. Aktualizace seznamu se provádí jen několikrát ročně.
Seznam je informativní, není určen pro ověřování platnosti certifikátů.

 Seznam certifikátů VÚBP-AO 235/OS 1024