Seznam certifikátů

VÚBP-OS 1024 vydává certifikáty EU přezkoušení typu (do dubna 2018 certifikáty ES přezkoušení typu) pro OOP zařazené do kategorie II a III. Dále se vyskytují případy, kdy si výrobce ochranného prostředku spadajícího do I. kategorie vyžádá provedení zkoušek a posouzení třetí stranou. V takovém případě vydává VÚBP, v. v. i. ve své působnosti obecný certifikát o shodě se stanovenými specifikacemi.

V tabulkách jsou uvedeny všechny certifikáty pro OOP, které vydal VÚBP od roku 1997 do současnosti. Aktualizace seznamu se provádí cca 2x ročně

 Seznam certifikátů VÚBP-AO 235/OS 1024

Celkový seznam certifikátů, vydaných všemi českými autorizovanými osobami v oblasti OOP, je v sekci  „Seznamy certifikátů„.