Kontakty OS 1024

Naše adresa:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
Oddělení zkušebnictví a certifikace
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Vedoucí pracovníci: tel: e-mail
VÚBP-OS 1024: Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. +420 224 211 426 tilhon@vubp.cz
zástupce: Ing. Karel Škréta +420 221 015 827 skreta@vubp.cz
VÚBP-COV: Ing. Martina Dobrovodská +420 221 015 832 dobrovodska@vubp.cz
VÚBP-ZL: Ing. Lukáš Zavřel +420 221 015 830 zavrel@vubp.cz
Stavební laboratoř: Ing. Marie Bukovská +420 221 015 895 bukovska@vubp.cz
sekretariát VÚBP-OS 1024 +420 221 015 828 nb1024@vubp.cz