Kontakty OS 1024

Naše adresa:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
Oddělení zkušebnictví a certifikace
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Vedoucí pracovníci: tel: e-mail
VÚBP-OS 1024: Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. +420 224 211 426 tilhon@vubp-praha.cz
zástupce: Ing. Karel Škréta +420 221 015 827 skreta@vubp-praha.cz
VÚBP-COV: Mgr. Milena Vlčková +420 221 015 841 vlckova@vubp-praha.cz
VÚBP-ZL: Ing. Lukáš Zavřel +420 221 015 830 zavrel@vubp-praha.cz
sekretariát VÚBP-OS 1024 +420 221 015 828 nb1024@vubp-praha.cz
ústředna VÚBP, v. v. i. +420 221 015 811