Zpravodaj 1/2023

Zpravodaj 1/2023

První vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce v letošním roce obsahuje následující příspěvky:

 • KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY Z UKRAJINY
  Ing. Eliška Těžká, úsek inspekce PPV, Státní úřad inspekce práce
 • PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE VE VÝŠKÁCH
  Ing. Zdeněk Neset, úsek inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce
 • SILNIČNÍ DOPRAVA V PODMÍNKÁCH SÚIP
  Ing. Olga Valášková, úsek inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce
 • PŘIPRAVOVANÁ VELETRŽNÍ SETKÁNÍ V ROCE 2023
  Hana Hlavičková, vedoucí Národního informačního, vzdělávacího a osvětového střediska (NIVOS), Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • DOPLNĚNÍ ČLÁNKU BEZPEČNOST PRÁCE V DOPRAVĚ – ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ ZE ZPRAVODAJE Č. 3/2022
  Bc. Petra Nehasilová, inspektorka oddělení BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
 • ANALÝZA ŽÁDOSTÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, OBDRŽENÝCH OBLASTNÍM INSPEKTORÁTEM PRÁCE PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU V ROCE 2022
  Mgr. Dalibor Válek, vedoucí právního oddělení, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Zpravodaj 1/2023 ke stažení zde.

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce vychází 4x ročně.

Vydavatelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10068.