Zpravodaj 2/2023

Zpravodaj 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce v letošním roce obsahuje následující příspěvky:

 • KONTROLY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2022 
  Ing. Michal Kubík, úsek inspekce NLZ, Státní úřad inspekce práce
 • LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ FORMA VÝKONU PRÁCE ČLENY RODINY 
  Mgr. Petr Kyncl, vedoucí právního oddělení, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PROVOZU VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ 
  Ing. Jakub Burda, inspektor oddělení BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
 • SKLADOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK Z POHLEDU KONTROLY INSPEKTORÁTU PRÁCE
  Bc. Marcela Maršátová, inspektorka oddělení BOZP Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • NÁHRADNÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
  Ing. Jana Burdová, inspektorka oddělení NLZ Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • ALTERNATIVY ZEMNÍHO PLYNU     
   Ing. Monika Kloudová, inspektorka oddělení BOZP Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Zpravodaj 2/2023 ke stažení zde.

 

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce vychází 4x ročně.

Vydavatelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10068.