Analýzy možných dopadů přetížení pohybového aparátu při manipulaci s břemenem do 10 kg

Níže uvedená videa jsou výstupem výzkumného úkolu Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců, jehož cílem bylo vytvořit odbornou základnu pro zpracování analýzy vlivu negativních faktorů při manipulaci s břemeny na potenciál vzniku obtíží, nedostatků a poruch souvisejících s pohybovým aparátem a návrh preventivních opatření k jejich eliminaci.

V rámci projektu byly monitorovány vlivy působící na pohybový aparát sledovaných osob při výkonu pracovních činností spojených s manipulací břemen, a to pomocí měřících a analytických nástrojů pro sledování a analýzu pohybu, pohybové zátěže a ergonomických parametrů.  Výzkum byl zaměřen také na hodnocení biomechanických a kinematických vazeb souvisejících jak se základními posturálními vazbami a pohybovými návyky, tak i výkonem pracovních činností při manipulaci s břemeny a pracovními nástroji, které lze taktéž považovat za břemena. Detailní analýza provedena pomocí kombinace dostupných metod:

  • RULA
  • OWAS
  • NASA OBI
  • SPAGHETTI DIAGRAM
  • Analýza dostupnosti/dosažitelnosti

Podrobné informace k prováděným analýzám naleznete v tomto dokumentu Analýza možných vlivů přetěžování nervosvalového aparátu v souvislosti s manipulací s břemeny při výkonu specifických pracovních  činností a návrh preventivních pohybových aktivit ke kompenzaci potenciálního přetížení a prevenci stavu.