České předsednictví EU a havárie s přeshraničním dopadem

České předsednictví EU a havárie s přeshraničním dopadem

V rámci předsednictví ČR Evropské unii probíhá řada aktivit evropských organizací, mezi jinými i UNECE  (United Nations Economic Commission for Europe). Česká republika ratifikovala Úmluvu o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států a aktivně ji naplňuje. Otevírají se nová témata jako přírodními jevy vyvolané havárie „NATECH“.

Také Výzkumný ústav bezpečnosti práce nezůstává stranou, prof. Danihelka jako člen Joint Expert Group byl moderátorem první sekce na semináři NATECH v 5. 10. 2022 v Budapešti a je v rámci předsednictví členem české delegace vedené Ministerstvem životního prostředí na připravované 12. setkání Konferenci smluvních stran Úmluvy 29. 11. – 1. 12. 2022 v Ženevě (COP12). Dne 19. 10. 2022 se zúčastnil online jednání Working Party on International Environment Issues UNECE TEIA k přípravě COP12.