Cirkulární ekonomika a BOZP

Cirkulární ekonomika a BOZP

Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Cílem výzkumného úkolu je analýza potenciálních dopadů cirkulární ekonomiky a jejích principů (opětovné využití, recyklace, ekologický design atd.) na pracovní prostředí a podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na současné systémy řízení BOZP a jejich připravenost na řešení specifických rizik souvisejících s cirkulární ekonomikou.

Obecně by tento výzkum měl přispět k tomu, aby přechod na cirkulární hospodářství nepředstavoval rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků, ale naopak vytvořil příležitosti pro lepší pracovní podmínky v udržitelném prostředí.

 

Účastníci podcastu

  • Mgr. et. Mgr. Josef Senčík – výzkumný pracovník a vedoucí projektů řešených Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v. v. i. V rámci svého profesního zaměření se věnuje bezpečnosti práce, ergonomii a životnímu prostředí.
  • Ing. Marek Nechvátal – výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje na bezpečnost práce, nanobezpečnost a sociologický průzkum.
  • Ing. Petr Mrkvička – výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje na pracovní úrazovost a datové analýzy.

Moderování podcastu se ujala Mgr. Jaromíra Kotíková, projektová manažerka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Podcast ke stažení zde.
Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss

Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.


© 2023
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024.