Aktuálně řešené projekty

Název:Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP
Číslo:02-S4-2023-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2023
Doba řešení do:12/2025
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví má silný mezinárodní charakter, kdy zde dochází k akcentaci nejen ochrany zdraví jako takového, ale také ve věci měnících se ekonomiky na zelenou a environmentální dopady pracovišť na ochranu zdraví a přijímaná opatření na úseku BOZP. Například dle „Cíle udržitelného rozvoje OSN“ se jedná o základních 17 oblastí, které kladou důraz na udržitelnost ve všech oblastech (domácnosti, podniky, společnost a veškerá další lidská činnost). Do této oblasti lze bez dalšího podřadit i bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků.
Výsledky:
Výstup:

2023

O - BOZP a oběhové hospodářství (infografika)

O - MRÁZ, Václav; JEŽEK, Jiří; SENČÍK, Josef. Možnosti využití stavebních recyklátů do vozovek lesních cest. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2023, roč. 14, s. 1065-1069. ISBN 978-80-87952-39-9.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2023 Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP

O - Zpráva k projektu Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP

A - Cirkulární ekonomika a BOZP - podcast