Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Doporučení je zaměřeno na používání ochranných prostředků dýchacích cest na pracovištích, ale najdete zde i další obecná doporučení pro zaměstnavatele a zaměstnance včetně užitečných odkazů.

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

Leták můžete najít i na stránce Informační a osvětové materiály k zajištění osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na tvorbě letáku se podílely Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), Ústav státu a práva Akademie věd ČRStátní zdravotní ústav.