eliminace expozice prachu oxidu křemičitého.

Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého

Představujeme vám poslední plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ, který informuje o eliminace expozice prachu oxidu křemičitého.

Křemičitý prach vzniká při práci s materiály obsahujícími křemen, jako je beton, malta a pískovec. Na pracovišti tyto materiály vytvářejí prach při řezání, broušení, tryskání, štěpení, vrtání atd. Zdravotním rizikům vyplývajícím z respirabilního křemičitého prachu (RCS) lze téměř zcela předejít, pokud je expozice prachu odpovídajícím způsobem kontrolována. Vdechováním RCS se mohou vyvinout plicní onemocnění, jako je silikóza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a rakovina.

Pro snížení expozice křemičitému prachu používejte správné vybavení:

  • Používejte nástroje a zařízení se zabudovaným odsáváním k zachycení prachu při řezání, vrtání atd.
  • Tam, kde je to možné, používejte mokrý způsob (neelektrické nářadí), např. u pil na beton.
  • K vysávání prachu používejte mokré/suché vysavače s HEPA filtrem.